Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus kuulutas eelmise aasta lõpus välja avaliku arhitektuurivõistluse Elva külje all asuva Tartumaa Tervisespordikeskuse parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Alale planeeritakse rahvusvaheliste võistluste läbi viimiseks lasketiirud, suletav talvel kasutatav jalgpalliväljak, erinevad rekreatsioonialad, lumetootmis-süsteemid ning kämpingute ala.
Arhitektuurivõistluse tingimused olid kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liiduga. Arhitektuurivõistlusel osalemise tähtaeg riigihangete registris oli 26.02.2021 ning tööde avamise tähtaeg 02.03.2021.

Tähtaegselt esitati kuus tööd, kõik esitanud asutused ja materjalid lubasid riigihanke komisjonil kvalifitseerida esitatu ning kuulutada esitatu vastavaks riigihanke tingimustele. Žürii sai elektrooniliselt hakata töid hindama 02. märtsil ning osaliselt elektrooniline koosolek leidis hajutusnõuetest tulenevalt aset 09.03 Kääriku Spordikeskuse pallihallis.

Zürii koosseisus olid Kristjan Karis ja Lennart Pruuli, SA Tehvandi Spordikeskus esindajad, Jaanika Saar, Elva vallaarhitekt, arhitektid Margit Aule, Ivar Lubjak, sisearhitekt Katrin Vaikla ja maastikuarhitekt Edgar Kaare ning žürii varuliikmeteks olid arhitekt Siim Tuksam ja Jaak Mae.

Võistluse žürii otsustas peale põhjalikku arutelu valida häälteenamusega esimese koha tööks võistlustöö "Sajajalgne", määrates talle preemia suurusega 10 000€, teise koha tööks võistlustöö märgusõnaga “Metsorel”, määrates talle preemia suurusega 7500€ ning kolmanda koha tööks võistlustöö märgusõnaga “Resonants”, määrates talle preemia suurusega 5000€. Lisaks otsustati anda esimese ergutuspreemia suurusega 2500€ võistlustööle märgusõnaga “Sihik” ning jagada teise ergutuspreemia summa 2500€ võrdselt võistlustööde “Siht” ja “Tribute” vahel.

Vaade peahoonele võistlustöös „Sajajalgne“

  Sihtasutuse juhatuse liige Kristjan Karis tänab südamest nii tööde esitajaid kui ka žüriid ja žürii sekretäri Tiit Silda konstruktiivse ja loomingulise sisendi eest keskuse arengusse ning loodab, et juba aastal 2025 saab Eesti spordimaastik ühe tänapäevase spordikeskuse võrra rikkamaks.

Riigihanke komisjon tunnistas pärast žürii protokolli allkirjastamist edukaks pakkuja Arhitekt Must OÜ pakkumuse olles autoriks ideekavandile „Sajajalgne“. Sihtasutus asub eduka pakkujaga läbirääkimistele arhitektuurse nägemuse baasilt eelprojektide koostamiseks.

Tartumaa Tervisespordikeskus kuulub SA Tehvandi Spordikeskuse koosseisu alates 2014 aastast. Liitumise üheks eesmärgiks oli välja arendada keskuse baasilt rahvusvahelistele nõuetele vastav laskespordi- ja harrastusspordikeskus.

Võistlustöödele on võimalik saada ligipääs läbi Tartumaa Tervisespordikeskuse kodulehekülje alljärgnevalt lingilt:

https://tervisesport.ee/arhitektuurikonkurss

 

Lisainformatsioon

Kristjan Karis, SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige

E-post: kristjan@tehvandi.ee telefon: +372 517 4766